برچسب: ترمز BA

ترمز کمکی BA (سیستم دستیار ترمز) چیست ؟
سیستم کمکی ترمز یا BA (Brake assist) که با نام سیستم دستیار ترمز نیز شناخته می شود امروز در بیشتر خودروهای روز دنیا به کار گرفته می شود چرا که نقش اساسی در جلوگیری از بروز حادثه در ترمز های ناگهانی را ایفا می کند. تحقیقا ...