برچسب: تسلا در پاریس

ممنوع بودن استفاده از خودرو تسلا در پاریس
 "یان ریکوردل" (Yann Ricordel) معاون رئیس اجرایی این شرکت تاکسی‌رانی به رویترز گفته است که راننده این خودرو که هنگام بروز سانحه خارج از خدمت بود و خانواده خود را به رستوران می‌برد که کنترل ماشین را از دست داد و به یک و ...