برچسب: تسهیلات خودروسازان

تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیلات 10 هزار میلیاردی شورای پول و اعتبار به خودروسازان پرداخت می شود. منوچهر منطقی، در گفت و گو با خبرنگار، با اعلام این خبر در پاسخ به راهکار وزارت صمت برای تامی ...