برچسب: تصادف‌ ساختگی

سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی تصادفات ساختگی از مجموع تصادفات
از کاسبی‌های ناسالمی که اخیرا شیوع زیادی یافته، انجام تصادفات ساختگی با هدف اخاذی از بیمه‌هاست که در بعضی موارد رد پای آن‌ها به باند‌های سازمان یافته‌ای می‌رسد که افراد بی‌خانمان و کم بضاعت را طعمه می‌کنند. ...
هر آن چه که باید در مورد تصادف‌های ساختگی بدانید
تعدادی خودشان را جلو خودرو می‌اندازند تا دیه بگیرند، یا خودروشان را در تاریکی‌های بیابان واژگون می‌کنند و تصادف ساختگی را شکل می‌دهند تا بیمه خسارتشان را پرداخت کند. تخلفی که بیمه به آن «صحنه‌سازی صوری تصادفات» می‌گوید. ...