برچسب: تعمیرکار

بروزرسانی در: چهارشنبه 18 فروردین 00 ساعت 10:08
نرخ تعمیرکاران خودرو در سال ۱۴۰۰
علی رضا نیک آئین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره به نرخ مصوب تعمیرکاران خودرو که برای سال 1400 تدوین شده است، اعلام کرد: امسال برنامه افزایش نرخ مصوب برای تعمیرکاران نداریم و همان نرخ مصوب سال گذشته اعمال ...