برچسب: تعهدات ایران خودرو

ایران خودرو سال ۱۴۰۰ تعهد معوق نخواهد داشت
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از تخصیص بودجه دولت برای توسعه موتور سه استوانه خبر داد و گفت: سهم حوزه تحقیق و توسعه از فروش ایران خودرو نیز از ۰.۶ درصد در سال ۹۷ به ۳.۴ درصد در سال جاری افزایش یافته و این کار می تواند ...