برچسب: تماس اضطراری

کاهش خسارت های تصادفات با محصولات دانش بنیان
به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شاید ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به رفع نیاز‌های ملموس جامعه، مهم‌ترین دلیل برای باور به این توانمندی‌ها و لزوم ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیت ب ...