برچسب: توافق تجاری

امید آمریکا به توافق تجاری
دولت دونالد ترامپ اخیراً پیش بینی کرد که توافق جدید آمریکای شمالی توافق تجاری بین آمریکا، کانادا و مکزیک باعث ایجاد ۷۶ هزار شغل در بخش خودرو در طول پنج سال آتی خواهد شد. ...