برچسب: توزیع بنزین اهواز

۸۷۰ هزار لیتر بنزین روزانه یورو ۴ در اهواز توزیع می شود
نعمت‌الله نجفی اظهار کرد: توزیع بنزین یورو 4 براساس سهمیه مصوب هیات دولت در سال 97 در کلانشهرها انجام و بر این اساس، سهمیه بنزین یورو 4 اهواز تامین می‌شود. ماهانه 26 میلیون و 100 هزار لیتر سهمیه بنزین یورو 4 در اهواز ا ...