برچسب: توزیع سوخت

قیمت نفت در آینده چگونه خواهد بود؟
سال 2020 یکی از عجیب‌ترین سال‌ها برای نفت بود. ویروس کرونا بلای جان نفت شد و بخش مهمی از تقاضای نفت را کاهش داد. با وجود جلسات متعدد اوپک، رشد شدید قیمتی در سایر گروه‌های کالایی، و کاهش شدید تولید نفت شیل و نفت ایران و ...
سوخت بدون کارت با ستاره مربع‌ها
بعد از آنکه سهمیه بندی بنزین متوقف و دوباره برای احیای مدیریت توزیع سوخت تصمیم‌گیری شد، انتخاب فن‌آوری جدید متناسب با مقتضیات روز که با کمترین هزینه بر اقتصاد ملی، بتوان به نتایج و خروجی‌های مناسب‌تری دست یافت، دغدغه‌ایس ...