برچسب: توقف تولید تیبا

توقف تولید تیبا در سال آینده
محمدعلی تیموری گفت:  در شرکت سایپا تولید تیبا  77 میلیون و 400 هزار تومان زیان دارد، در سال 1401 تولید این خودرو متوقف و خودرو آریا  به خط تولید اضافه خواهد شد. تمام تمرکز ما روی یک تولید موتور بر اساس نقشه و مدارک ساخته ...