برچسب: تولید بخش خصوصی

کارنامه تولید بخش خصوصی خودرو در ۱۴۰۰
طبق اطلاعیه‌ای که دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرده‌اند، سهم آنها از برنامه تولید امسال حدود یک‌میلیون و 400‌هزار دستگاه است (ایران‌خودرو 750‌هزار دستگاه و گروه سایپا 650‌هزار دستگاه)؛ بنابراین برای تحقق برنامه‌ریزی وزار ...