برچسب: تولید بنزین

بالاترین رقم تاریخی تولید بنزین در ایران ثبت خواهد شد
سال پیش وزارت نفت توانست در تولید بنزین خودکفا شود و دروازه‌های واردات این فرآورده استراتژیک به کشور را ببندد. اکنون هم شاهد افزایش تولید این فرآورده هستیم تاجایی که در هفته جاری بالاترین رقم تاریخی تولید بنزین در ایران ...