برچسب: تولید خودروهای دیزلی

نه به تولید خودروهای دیزلی
همزمان با رد «طرح جایگزینی ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده با محصولات دیزلی» در شورای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی به تبعات احیای دیزلی‌ها پرداخته و آن را اشتباه و خطرناک دانسته است. ...
آیا سواری‌های دیزلی وارد چرخه تولید می‌شوند یا خیر؟
به عقیده عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، در تولید خودروهای دیزلی باید همه جوانب از جمله معیارهای مصرف سوخت در راستای منافع ملی کشور در نظر گرفته شود تا برای تولید یا توقیف خودروهای موتور دیزل، تصمیم گ ...