برچسب: تولید خودروهای مفهومی

دلایل تولید خودروهای مفهومی چیست؟
در وبسایت خودرویی فونل مدل‌های گوناگون خودروهای مفهومی و آینده نگر را می‌توان مشاهده کرد که در نمایشگاه‌های بزرگ جهان، توسط خودروسازان گوناگون رونمایی می‌شوند. عرضهٔ این محصولات، با توجه به هزینهٔ سنگین برای ساخت، سؤال‌ب ...