برچسب: تولید خودروی سنگین

همکاری ایران و آذربایجان برای تولید خودروی سنگین
وزیر صمت در خصوص تولید خودروی مشترک خزر با کشور آذربایجان گفت: ایران خودرو یک واحد مشترک در کشور آذربایجان دارد که در حال تولید است و یک واحد مشترک هم امسال کنلگ زنی شد، که قرار است یک شرکت ایرانی با یک شرکت آذربایجانی خ ...