برچسب: تولید در تویوتا

اعلام دوباره کاهش تولید در تویوتا
این سومین باری است که تویوتا برنامه‌های تولید ژوئن خود را تعدیل می‌کند که حدود 12 درصد نسبت به برنامه اولیه خود کاهش یافته است. در حال حاضر، اعلام کرده است که 750 هزار خودرو ماهانه در سراسر جهان تولید خواهد کرد. این ش ...