برچسب: تولید دو خودروساز

میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور
طبق آمار ارائه شده توسط خودروسازان بزرگ کشور به سازمان بورس، در مجموع 10 ماهه سال جاری، 658 هزار و 733 دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا تولید شده است. در مقابل طی این مدت برای 632 هزار و 79 دستگاه از تولیدهای این خ ...