برچسب: تولید سایپا

افت ۵۰ درصدی تولید سایپا در آبان ماه
گروه خودروسازی سایپا عملکرد آبان ‌ماه را در سامانه کدال منتشر کرد. شرایط تولیدی این گروه مناسب نیست و ادامه روند نزولی تولید خودرو را شاهد هستیم. سایپا در آبان نزدیک به 21 هزار خودرو تولید کرده است که نسبت به ماه مشابه س ...