برچسب: تولید سمند و تیبا

تولید ۴۰۵، سمند و تیبا در سال ۱۴۰۱ متوقف می شود
سید رضا فاطمی امین با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود:برنامه دو ساله برای بهبود وضع خودرو داریم و بعضی از طرح ها شش ماهه و یک ساله می باشد. فاطمی امین گفت: به مردم اطمینان می دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از ...