برچسب: تولید سواری دیزلی

اظهارات پلیس به احتمال تولید خودروهای دیزلی
اوایل خرداد ماه امسال بود که احتمالاتی مبنی بر طراحی و ساخت خودروهای سواری دیزلی در کشور مطرح شد؛ موضوعی که تاکنون مخالفت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشته ولی اگر روزی چنین خودروهایی در کشور تولید شود، شماره گذ ...