برچسب: حمل و نقل هوشمند

تا ده سال آینده تولید خودرو های هوشمند در ایران
رییس پژوهشگاه ارتباطات گفت: برآورد می شود تا کمتر از ۱۰ سال آینده، خودروهای هوشمند در کشور به مرحله تولید خواهد رسید که این کار با همکاری خودروسازان داخلی انجام. مدتی قبل خبری مبنی بر همکاری پژوهشگاه ارتباطات با یکی از ...