برچسب: خروج فرسوده‌ها

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
در ماه‌ های آتی فرآیند اسقاط به طور کامل متوقف خواهد شد
خروج فرسوده‌ها پس از ممنوعیت واردات خودرو به نوعی به کما رفته است. تصمیم ناگهانی دولت در اعلام ممنوعیت واردات به کشور از ابتدای تیرماه خروج فرسوده‌ها را متوقف کرد، این در وضعیتی است که از سال ۸۷ اسقاط خودروهای از رده خار ...