برچسب: خروج پژو سیتروئن

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
پژو سیتروئن خسارت وارد شده به قطعه سازان را باید پرداخت کند
کمپانی‌های خودرو سازی باید ارزش سرمایه گذاری و میزان آورده گروه‌های پژو سیتروئن در کشور را اعلام کنند چون که تا به حال قطعه سازان از اندازه سرمایه گذاری انجام گرفته به دست این کمپانی‌ها در کشور اطلاعی ندارند. ...