برچسب: خودرو قدیمی

ثبت ۴ هزار خودروی کلاسیک در کشور
مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور گفت: با ثبت مشخصات چهار هزار خودروی تاریخی و کلاسیک در کشور توسط صاحبان آنها تاکنون ۲۰۰ پلاک برای آنها صادر شده است. ...