برچسب: خودرو کشور

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
برنامه مجلس، دولت و سازمان استاندارد برای افزایش کیفیت خودرو در ایران
سه نهاد سیاستگذار، قانونگذار و ناظر روز قبل نقشه راه صنعت خودرو کشور را ترسیم کردند. در نخستین قدم بازوی پژوهشی پارلمان گزارشی تحلیلی منتشر کرد و پیشنهاد داد تا تعرفه واردات خودرو تا سال ۱۴۰۴ به طور پلکانی کاهش یابد. در ...