برچسب: پارس اتوماتیک

تعهدات معوق پژو پارس اتوماتیک به روز می‌شود
شرکت صنعتی ایران خودرو با برنامه‌ریزی و اولویت بخشی به تأمین اقلام کسری و تکمیل خودروهای ناقص، شمار خودروهای تحویلی به مشتریان را افزایش داده و برهمین اساس تعهدات معوق هر محصول را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به روزآوری م ...