برچسب: پارکینگ خودرو

معضل پارکینگ خودرو در تهران
اغلب خیابان‌ها و کوچه‌های تهران پر شده از خودروهای پارک‌ شده‌ای که صاحبان آنها به خاطر نبود پارکینگ عمومی و شخصی ناچار به پارک خودروهای خود در این محل‌ها شده‌ا‌ند. ...