برچسب: پارک حاشیه

در صحن امروز شورای شهر تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال 1401 مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و اعضای شورای شهر نظرات‌شان را در این زمینه مطرح کردند. سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران درب ...
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از توسعه طرح هوشمندسازی پارک حاشیه ای در مناطق دیگر تهران خبر داد.معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از توسعه طرح هوشمندسازی پا ...