برچسب: پایه گازسوز

بروزرسانی در: شنبه 25 آبان 98 ساعت 09:35
تفاوت دوگانه سوز کارخانه با دوگانه سوز دستی و پایه گازسوز
چه تفاوتی بین خودروهای دوگانه سوز به صورت شرکتی و فابریک کارخانه با خودروهای دوگانه سوز به صورت دستی یا به اصطلاح بازاری وجود دارد؟ آیا خودرویی که بنزین سوز است میتوان در بازار به دوگانه سوز تبدیل کرد تا با هزینه های سرس ...