برچسب: پرداخت خسارت تصادف

پرداخت خسارت بدون کروکی در تصادفات زیر ۲۰ میلیون تومان
مجید بهزادپور در برنامه‌تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درخصوص اقدامات صنعت بیمه اظهار داشت: یکی از برنامه‌های صنعت بیمه پرداخت خسارت تصادفات زیر 20 میلیون تومان بدون نیاز به کروکی است که سامانه‌ای طراحی کردیم که با ارسال ...
روش پرداخت خسارت تصادف به خودروی متعارف و نامتعارف
سرهنگ احسان مومنی با اشاره به نحوه پرداخت خسارت از طریق بیمه به خودروهای متعارف و نامتعارف گفت: برابر ماده8  قانون بیمه، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از 50 درصد دیه یک انسان در ماه حرام باشد. بر همین اساس خ ...