برچسب: پرداخت غرامت

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
جریمه یک میلیارد یورویی فولکس واگن
دادستانی برانشوایگ آلمان خواستار پرداخت غرامتی یک میلیارد یورویی به دست کمپانی فولکس واگن به علت تقلب در پیشرانه‌های دیزلی شده است. فولکس واگن گفته که با این جریمه مخالفتی ندارد و هیچ اقدام قانونی برای آن انجام نخواهد دا ...