برچسب: پردیس علم و فناوری خودرو

دکتر علی خیرالدین، در مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تولید خودروی هیبریدی شاهین، گفت: غیر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در ای ...