برچسب: پردیس علم و فناوری خودرو

تقویت خودروسازی با تاسیس پردیس علم و فناوری خودرو
دکتر علی خیرالدین، در مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای تولید خودروی هیبریدی شاهین، گفت: غیر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در این طرح حضور ...