برچسب: پروانه‌ های تاکسیرانی

صدور و تمدید بدون تاخیر پروانه‌ های تاکسیرانی
اعظم خلج از تحقق صدور و تمدید به‌روز و بدون تأخیر پروانه‌های تاکسیرانی و بهره‌برداری رانندگان تاکسی شهر تهران طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: از چندی پیش مشکلات سخت‌افزاری ناشی از تحریم‌ها موجب شده بود صدور پروانه‌های تا ...