برچسب: پروانه هوشمند

شناسایی تاکسی‌های فاقد پروانه هوشمند
معاون نظارت سازمان تاکسیرانی شهر تهران از استقرار گشت‌های سازمان برای شناسایی و برخورد با تاکسی‌های فاقد پروانه هوشمند تاکسیرانی در پایتخت خبر داد. امیر هنجن با ذکر اینکه داشتن پروانه فعالیت یکی از الزامات تاکسیرانان اس ...