برچسب: پروتکل‌های کرونایی

پروتکل‌ های کرونایی برای سفرهای نوروزی
در شرایطی که آمار مبتلایان و فوتی های کرونایی در کشور به دلیل گسترش سویه جدید این ویروس به نام امیکرون رو به افزایش است و بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 337 شهر در کشور در وضعیت ق ...