برچسب: پرورش دانش‌ آموزان

تاثیر رانندگان سرویس مدارس در پرورش دانش‌ آموزان
سرهنگ دکتر عین الله جهانی درباره تأثیر تربیتی رانندگان سرویس مدارس بر دانش‌آموزان اظهار کرد: در خصوص جابجایی دانش‌آموزان با خودروهای سرویس مدارس، صرفا جابه‌جا شدن دانش‌آموزان مطرح نیست. در این زمینه اولین اولویت مربوط به ...