برچسب: پرونده واردات خودرو

در پرونده واردات خودرو چه خبر است؟
در حالی که مجلس و شورای نگهبان در موضوع واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری و برقی به توافق رسیده بودند و ابهامات شورای نگهبان پس از سه بار رفت و برگشت مصوبه به شورا و مجلس رفع شده بود، اما در اقدامی دور از انتظار شورای ن ...