برچسب: پروژه های حمل و نقل

بروزرسانی در: شنبه 18 دی 00 ساعت 11:05
جزئیات پیشرفت ۱۰ درصدی پروژه های حمل و نقل وزارت صمت
9 طرح در سبد پروژه های حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که اجرای این طرح ها در پاییز امسال بطور متوسط فقط 10 درصد پیشرفت داشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی گزارش عملکرد سه ماهه این وزارتخانه را ا ...