برچسب: پلاک خودروی معلولان

اعلام شرایط دریافت پلاک خودروی معلولان
یوسف رضایی درخصوص شرایط دریافت پلاک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: براساس آخرین دستورالعمل ارسال شده، صدور مجوز پلاک ویژه خودرو برای افراد دارای معلولیت منوط بر این است که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدی ...