برچسب: پلاک سوم خودرو

اجرای قانون پلاک سوم خودرو
قانون نصب پلاک سوم از سال 84 تصویب شده اما اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاده است، حال قرار است پس از 17 سال با کمک شرکت های دانش بنیان این طرح در نیمه اول ۱۴۰۱ اجرا شود. نصب پلاک سوم بر روی خودروها مزایای بسیاری دا ...