برچسب: پلاک سوم خودرو

بروزرسانی در: سه شنبه 26 مهر 01 ساعت 10:52
اجرای طرح پلاک سوم خودرو
برابر ماده ۱۳ آئین نامه راهور مصوب ۱۳۸۴ باید به همراه یک زوج پلاک، پلاک سومِ وسیله نقلیه نیز به صورت برچسب از سوی راهنمایی و رانندگی یا اشخاص مورد تأیید راهنمایی و رانندگی صادر و بر روی شیشه جلو یا عقب وسیله نقلیه نصب شو ...
اجرای قانون پلاک سوم خودرو
قانون نصب پلاک سوم از سال 84 تصویب شده اما اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاده است، حال قرار است پس از 17 سال با کمک شرکت های دانش بنیان این طرح در نیمه اول ۱۴۰۱ اجرا شود. نصب پلاک سوم بر روی خودروها مزایای بسیاری دا ...