برچسب: پلاک مخدوشی‌

بروزرسانی در: دوشنبه 30 فروردین 00 ساعت 15:16
جریمه پوشاندن و مخدوشی پلاک خودرو
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران با اشاره به طرح پلیس راهور تهران بزرگ برای برخورد با تخلفات مخدوشی و پوشش پلاک در تهران،گفتد: با توجه به محدودیتهای اعمال شده به دلیل عدم شیوع ویروس کرونا، این امر باعث شده م ...