برچسب: پلاک گذاری خودرو

مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پس از استماع سخنان محمد حسین حمیدی رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ که به ارائه گزارش در خصوص موضوعات مرتبط با شهر تهران پرداخته شد، گفت: سالیانه 18 درصد خودرو به تهران ...