برچسب: پورشه 911 GT3

منسی ریسینگ به‌عنوان شرکت تیونینگ مورد اعتماد پورشه، کیت تیونینگی را برای ۹۱۱ GT3 تورینگ معرفی کرده که هندلینگ را بهبود می‌دهد اما شخصیت خیابانی این خودرو را حفظ می‌کند. ارتقاءهایی که منسی روی نسخهٔ خیابانی ۹۱ ...