برچسب: پیامک ماشینتو بفروش

بررسی پیامک «تا قبل برجام ماشینتو بفروش» !
روز گذشته یک پیامک با محتوای «تا قبل برجام ماشینتو بفروش» توسط گروه‌های واسطه معاملاتی در بازار خودرو به افراد مختلف ارسال و بلافاصله تصویر این پیامک به خاطر معنادار بودن آن، در فضای مجازی بازنشر شد. محتوای کامل پیامک ای ...