برچسب: پیلسان 480

روز گذشته ۲۹ ام فروردین ماه، نخستین سری از تعهدات کشنده ۴۸۰ پیلسان به مشتریان تحویل داده شد. همانطور که قبلا از سمت شرکت اعلام شده بود، نخستین سری از تعهدات کشنده 480 پیلسان در روز 29 ام فروردین ماه 1401 به خر ...