برچسب: پیک موتوری

مسکوت ماندن تکلیف حمل ونقل بار و موتورسیکلت اینترنتی
مشاور معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه اولویت شهرداری بعد از تثبیت ضابطه‌مندی، این است که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به نفع عموم مردم توسعه یابد و تسهیل شود، یادآوری کرد: مدیریت شهری در ...