برچسب: 6 هزار و 400

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
ماجرای دست نوشت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به معاونش چیست؟ آیا قفل سامانه ثبت سفارش خودرو به دست آشنایان مجتبی خسروتاج مهاون صنعت باز شده است؟ ...