برچسب: 8 دستور رئیسی

صبح سیزدهم دی سال گذشته، در حالی که رسانه‌های خبری، منتظر مصوبات جلسه هیات دولت و تصمیمات آن بودند، خبر بازدید سرزده آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهوری از مجموعه خودروسازی ایران خودرو در صدر خبرها قرار گرفت ...
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به 8 دستور رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو گفت: 8 فرمانی که برای ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفته‌اند پارادوکس دارد. یکی از فرمان‌‌ها این بود که دولت سریعاً از صنعت ...