برچسب: Baizhi Daxiong

یکی از محصولات خودرویی چین که اخیرا مورد توجه قرار گرفته، Baizhi Daxiong نام دارد و جالب آنکه خبرساز شدنش به دلیل برچسب ۴۲۰۰ دلاری آن است! اگر این قیمت را با دلار ۲۸ هزارتومانی به ریال تبدیل کنیم چیزی حدود ۱۱۷ ...